Economia

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo: il patrimonio culturale