Motori

Eugenio Blasetti Press Relation Manager Mercedes Benz Italia